piątek, 29 sierpnia 2014

Opis projektu

Proponowany teren, to działki 3/11, 31/13 oraz częściowo 23/3 i 24/8.
Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Ponikwody w głównym punkcie dzielnicy przy ulicy Węglarza, między osiedlami Rudnik i Bazylianówka. W pobliżu tego miejsca przebiega ścieżka rowerowa, znajduję się przystanek komunikacji miejskiej oraz ciąg komunikacyjny miedzy dwoma dużymi osiedlami.
Centrum zawierać będzie: siłownię na powietrzu, plac zabaw dla dzieci, zadaszoną scenę, część ogrodowo-rekreacyjną. W części socjalnej przewidziane będą toalety i przebieralnia kontenerowa. Całość będzie ogrodzona, oświetlona i wyposażona w infrastrukturę pozwalającą poruszać się po całym centrum jak tez internet szerokopasmowy. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać kamera monitoringu miejskiego. Obiekt będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Projekt obejmuje budowę:
• sceny zadaszonej o powierzchni do 70 m2, na której będą się odbywać występy grup teatralnych, kół muzycznych, dzieci i młodzieży jak też seniorów, scena posłuży również do projekcji filmów i organizację festynów, konkursów osiedlowych, itd.
• kontenerowej szatni z zapleczem sanitarnym, która będzie niezbędnym elementem wyposażenia sceny,
• słowni na powietrzu, która zaktywizuje osoby starsze jak też inne grup wiekowe i przyczyni się do większej integracji i atrakcyjności tego miejsca, co zachęci mieszkańców dzielnicy do częstszego spędzania czasu na powietrzu,
• placu zabaw z piaskownicą dla najmłodszych mieszkańców, który to będzie pierwszym ogólnodostępnym miejskim placem zabaw w dzielnicy,
• ławek, które będą wielofunkcyjne i zrealizują funkcję widowni jak też funkcję wypoczynkową,
• kwietnej rabaty, która będzie zalążkiem botanicznej ścieżki edukacyjnej,
• ogrodzenia, które pozwoli na bezpieczne użytkowanie obiektu i ułatwi opiekę nad małymi dziećmi,
• naturalnej alejki spacerowej po terenach zielonych obiektu,
• chodnika, który będzie realizował funkcję dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych,
 • oświetlenia, które pozwoli na przebywanie na terenie obiektu nocą,
• bramki hot-spot z szerokopasmowym internetem miejskim,
• kamerą monitoringu miejskiego, która pozwoli zapewnić bezpieczeństwo użytkowników jak też całego obiekt przed aktami wandalizmu.

Działki przeznaczone pod centrum integracji społecznej znajduję się w okolicy ul. Węglarza (Arkusz 7, Obręb 42, Nr 3/11; Arkusz 7, Obręb 42, Nr 41/4; Arkusz 6, Obręb 42, Nr 3/11; Arkusz 6, Obręb 42, Nr 23/3) i ul. Jagodowej (Arkusz 7. Obręb 42, Nr 31/13 i Arkusz 7, Obręb 42, Nr 24/8) przy skrajni drogi i w sąsiedztwie Straży Pożarnej. Miejscowy plan zagospodarowania pozwala na stworzenie w tym miejscu przestrzeni publicznej ogólnodostępnej.

Uzasadnienie
Centrum stanie się miejscem integracji wielopokoleniowej gdzie swoją przestrzeń znajdą osoby starsze, dzieci i młodzież. Zgromadzi ludzi z różnych społeczności, które wspólnie znajdą możliwość interaktywnego spędzania czasu wspólnego. Odbywać się tam będą gry, ćwiczenia, wieczory poetyckie i wieczory taneczne, wspólne świętowanie dni sąsiada. Miejsce to przyjmie funkcję „otwartego miejsca trzeciego”, co pozwoli mieszkańcom podczas spotkań budować więzi społeczne. Dzielnica w chwili obecnej nie posiada ogólnodostępnego miejskiego placu zabaw ani miejsca, w którym mogłyby się odbywać małe festyny jak też wydarzenia autystyczno – kulturalne.

Szacunkowe koszty projektu

Składowe części projektu
Koszt
1. Scena zadaszona drewniana o powierzchni 70 m2
60 000 zł
2. Ogrodzenie 215 mb
80 000 zł
3. Latarnie 5 sztuk
40 000 zł
4. Plac zabaw z piaskownicą
62 500 zł
5. Siłownia na powietrzu 5 elementowa
30 000 zł
6. Szatnia kontenerowa z zapleczem sanitarnym
15 000 zł
7. Kwietniki 10 m2
  650 zł
8. Ławki 10 szt.
10 000 zł
9. Chodniki 150 mb
35 000 zł
10. Monitroring miejski z bramką hot-spot
30 000 zł
11. Przyłącza elektryczne
20 000 zł
12. Przyłącze sanitarne
30 000 zł
13. Kosze 5 szt.
1 000 zł
14. Schody
1 200 zł
15. Trawniki 2000 m2
80 000 zł
16. Nasadzenia drzew różne rodzaje
 2 600 zł
17. Nasadzenia krzewów
  800 zł
18. Stojaki na rowery 4 szt.
1 200 zł

Razem 499 950zł

Lata 2012-2014 - Rada Dzielnicy Ponikwoda kilkukrotnie upomina się o tereny rekreacyjne na terenie dzielnicy Ponikwoda, zaś działka 31/13 gdzie jest boisko zgłaszana jest do rewitalizacji - bezskutecznie.

Lipiec 2014 - opracowano projekt i zebrano podpisy do Budżetu Obywatelskiego.
Projekt pozytywnie przeszedł weryfikację  merytoryczną i został zadekretowany pod numerem M-138.